Výzvy   PRV 2014-2020


Vyhlásené    výzvy- 

Výzva  MAS_031/7.2/2 - Podopatrenie 7.2  

súbory na stiahnutie

Výzva   MAS_031/7.4/2 -  Podopatrenie  7.4 

súbory na stiahnutie

výzva na výber odborných hodnotiteľov podopatrenie 7.2

výzva na výber odborných hodnotiteľov podopatrenie 7.4

výzva na výber odborných hodnotiteľov podopatrenie 6.4