Veľká Lodina
Veľká Lodina

Veľká Lodina

Trebejov
Trebejov

Trebejov

 Názov projektu: Dom smútku Trebejov-Č. zmluvy: 309070APU5

Sokoľ

Názov projektu: Výmena strešnej krytiny na Dome Smútku-č.zmluvy 309070ARW7


Opátka
Opátka

Opátka

Obišovce
Obišovce

Obišovce

Malá Lodina
Malá Lodina

Malá Lodina

Lemešany
Lemešany

Lemešany

IROP-CLLD-Q069-512-003-B3-Nákup automobilu

Kysak
Kysak

Kysak

Názov projektu: Trávenie voľného času v obci Kysak- č.zmluvy 309070ASC9

Kostoľany nad Hornádom
Kostoľany nad Hornádom

Kostoľany nad Hornádom

Názov projektu: Rekonštrukcia miestnej komunikácie a parkoviska

IROP-CLLD-Q069-512-001-Úprava areálu materskej školy v obci Kostoľany nad Hornádom

Košická Belá
Košická Belá

Košická Belá

Názov projektu: Námestie Košická Belá-č-zmluvy 309070ARV9

Družstevná nad Hornádom
Družstevná nad Hornádom

Družstevná pri Hornáde

Názov projektu: Dom smútku - obnova obalových konštrukcií- č.zmluvy 309070ARP3

Janovík
Janovík

Janovík

Bretejovce
Bretejovce

Bretejovce

IROP-CLLD-Q069-511-A1