Výzva IROP-CLLD-Q069-512-001-D2

                                                                                                      Prílohy výzvy

                                                                           vyzva_priloha01-FormularZoPr_

                                                                 výzva_priloha02-Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov_

                                                                             výzva_priloha03-Zoznam_meratelnych_ukazovatelov

                                                                                 výzva_priloha04-Kriteria_pre_vyber_projektov

                                                                          Priloha č. 1 ŽoPr- Splnomocnenie

                                                                                         Príloha č. 2 ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach

                                                                                                       Príloha č. 6 ŽoPr - Rozpočet projektu

                                                                                     Príloha č. 7 ŽoPr - Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie

                                                                               prirucka_k_procesu_verejneho_obstaravania_verzia_3_2

                                                                    prirucka_pre_uzivatela_a_realizatora_strategie_clld