Výzva IROP-CLLD-Q069-512-004 k aktivite C1

 

                                                                                       vyzva_priloha_01-Formular_ZoPr

                                                                       vyzva_priloha_02-SpecifikaciaRozsahuOpravnenejAktivity 

                                                                      vyzva_priloha_03-ZoznamPovinnychMeratelnychUkazovatelovProjektu

                                                                          vyzva_priloha_04-Kriteria_pre_vyber_projektov

                                                                                  Príloha 01 ŽoPr - Splnomocnenie

                                                                                 Príloha 02 ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach

                                                                                      Priloha 03 ŽoPr-Uverovy_prislub

                                                                                                  Príloha 06 ŽoPr - Rozpočet projektu

                                                                        Príloha 07 ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finanačnej situácie            

                                  jednotna_prirucka_pre_ziadatelov_prijimatelov_k_procesu_a_kontrole_verejneho_obstaravania

                                                                                                     prirucka_k_procesu_verejneho_obstaravania_verzia_3_2

                                                                        prirucka_pre_uzivatela_a_realizatora_strategie_clld

                                                                                         výzva .rar