Výzva IROP-CLLD-Q069-511-001

                                                                      01-Formulár_ZoPr

                                                                            02-Špecifikácia_rozsahu_oprávnených_aktivít_a_výdavkov-

                                                                     03-Zoznam_merateľných_ukazovateľov

                                                                           04-Kritériá_pre_výber_projektov

                                                                        Prílohy k ZoPr