Výzva IROP-CLLD-Q069-511-001-A1

                                                                                               01-Formulár_ZoPr

                                                                      02-Špecifikácia_rozsahu_oprávnených_aktivít_a_výdavkov-

                                                                      03-Zoznam_merateľných_ukazovateľov

                                                                                            04-Kritériá_pre_výber_projektov

                                                                                               Prílohy k ZoPr